Archiv: !

Návštěva Městské knihovny v Mostě

Žáci ze Školního čtenářského klubu navštívili knihovnu

Žáci, kteří jsou členy „Školního čtenářského klubu“, navštívili Městskou knihovnu v Mostě. Paní knihovnice byla velmi ochotná a žáky celou knihovnou provedla. Vysvětlila jim například, jaký je rozdíl mezi knihkupectvím a knihovnou, jak se knížky půjčují, jak se s nimi zachází apod. Žáci si také mohli vybrat nějakou z dětských knížek, ze které si posléze společně četli. Nakonec si každý z žáků odnesl domů první zapůjčenou knihu.

 

 

   

 

 

Text a foto:  Mgr. Dagmar Křížová