Archiv: !

Geometrie nemusí být nuda

Odhadování, porovnávání, praktické měření

Žáci 6. A si prakticky vyzkoušeli, jak dokážou odhadnout délku. Nejlépe jim to šlo při porovnávání výšky svých spolužáků. Odhady byly téměř ve všech případech správné. Také měřili skoro všechno, co máme ve třídě. Porovnávali, co je ve třídě nejdelší, nejširší a nejužší. Ale nejvíc je stejně bavilo měření spolužáků. Závěrem lze konstatovat, že nejvyšší je Kristina a nejmenší je Martin.

Text a foto: Mgr. Erika Bednárová