Archiv: !

Otevřené vyučování – 4. A

Tentokrát v čase adventním

V letošním školním roce opět proběhlo otevřené vyučování pro rodiče žáků třídy 4. A. Protože nyní prožíváme čas adventní, byl také částečně obsah výuky zaměřen na toto oblíbené období. Stejně jako v minulosti, tak i nyní, žáci svým rodičům předvedli, jakým způsobem probíhá výuka v jejich třídě, co všechno se naučili v jazyce českém i německém
a v matematice. Následně jednotliví žáci přednesli básničky s vánoční tématikou a všichni společně zazpívali koledu. Poté svým rodičům předali vlastnoručně zdobené perníčky. Posléze se všichni společně vydali ke „stolu splněných přání“ a rozsvítili svíčky. Alespoň
na chviličku se tak ve vánočním shonu „zastavili“ a zamysleli nad tím, co by si přáli v novém roce 2017. Na závěr rodiče i žáci shlédli vánoční výstavku, která v tento den probíhala
ve vestibulu naší školy. Tak zase někdy příště - na viděnou!

 

PS. Odměna za snahu a píli byla sladká….

 

Text a foto: Dagmar Křížová