Archiv: !

Žáci 6. A byli v muzeu

Zážitková výuka dějepisu

V současné době se žáci učí o nejstarších civilizacích, konkrétně o Egyptu. Proto se vydali do muzea na výstavu, která seznamuje s dávnou civilizací na březích Nilu. Žáci si se zájmem prohlédli repliky plastik, bust panovníků, soch vládců a bohů a jiných uměleckých děl. Výstava u nich vzbudila velký zájem. Paní průvodkyně proto odpovídala na četné otázky žáků. Nedílnou součástí výstavy je i pracovní dílnička. Zde si žáci vytvářeli faraonské čelenky, slepovali trojrozměrné pyramidy a napsali své jméno hieroglyfy. Z muzea odcházeli s velkými dojmy, nově nabytými informacemi a zejména zajímavostmi z té doby.

Text a foto: Mgr. Erika Bednárová