Archiv: !

Školní projekt - Máš právo žít v bezpečí

Městská policie Most - besedy a přednášky

Bc. Vlastimil Litto, DiS. - preventista Městské policie v Mostě - besedoval s žáky 1. a 2. stupně ZŠ o prevenci kriminality. Témata besed, kyberšikana, závislosti, základy bezpečného chování, vandalismus, žáky zaujaly a děti s  přednášejícím aktivně spolupracovaly. Žáci ZŠ speciální byli  informováni o bezpečném chování doma i venku v rámci programu BESIP "Rady myšáka Járy". Spokojenost žáků s nabytými informacemi byla všeobecná.

 

Mgr. Simona Průšová

Foto: Mgr. Erika Bednárová