Archiv: !

Školní projekt - Máš právo žít v bezpečí

Rady myšáka Járy

Projekt MP pro speciální třídy a 1. A

Žáci speciálních tříd a 1. A se zúčastnili besedy Městské policie v Mostě na téma „Chodec“. Bc. Vlastimil Litto, DiS. - preventista Městské policie v Mostě žáky seznámil s čísly záchranného systému, se správným chováním na ulici a správným přecházením silnice. Žáci pozorně poslouchali, odpovídali na otázky a vyzkoušeli si, jak správně přecházet silnici.

Velké poděkování patří panu preventistovi Littovi za reflexní vesty, které žáci 1. A od něj dostali, a které budou využívat při vycházkách.

 

Napsala a fotografovala: Mgr. Jana Hofferová