Archiv: !

Soutěž „O nejlepšího čtenáře“ aneb

…velký souboj čtenářů 3. – 5. tříd ZŠ

V měsíci březnu začíná nejen jaro, ale je to i „Měsíc knihy a čtenářů“. Pro nás všechny je dobrou příležitostí se knihám více věnovat, neboť knihy jsou základem všeho vědění a měly by zůstat součástí našeho života.

Pro žáky třetích – pátých tříd ZŠ byla v tomto měsíci uspořádána soutěž „O nejlepšího čtenáře“, která se velmi vydařila a všem zúčastněným se moc líbila. Jednotliví soutěžící četli posluchačům, z řad spolužáků, pohádku. Ti v průběhu soutěže hodnotili jejich výkony. Společně s učiteli posléze vybrali vítěze celého klání.

Na třetím místě, z celkového počtu 16-ti soutěžících, se umístila Jaroslava Siváková (3. A), na druhém místě skončil Tomáš Kastl (4. A) a vítězem soutěže se stal Artur Makula (5. A).

Vítězům blahopřejeme! Poděkování náleží všem soutěžícím, zejména za jejich skvělé výkony, ale také za odvahu, se kterou se pustili do čtenářského souboje.   

 

 

Text:  Mgr. Dagmar Křížová

Foto:  Mgr. Petra Schützová