Archiv: !

Žáci 6. A se setkali s primátorem našeho města

Interaktivní výuka občanské výchovy

Po probraném tématu v občanské výchově, které se vztahovalo k obci a regionu, jsme se shodli, že nejlepší je všechno vidět, popřípadě slyšet. Proto jsme se po předchozí domluvě s vedoucí oddělení kanceláře primátora vypravili na Magistrát města Mostu. Na úřadě se nás ujala paní vedoucí a její asistenti. Měli pro nás připravený krásný program. Prohlédli jsme si velkou zasedací místnost, diskutovali jsme s panem primátorem, kterému jsme kladli otázky přímo ,,na tělo“. Navštívili jsme OSPOD, kde jsme se dověděli pro nás důležité informace. A nakonec jsme si ve velké obřadní síni zahráli na svatbu. Tímto děkujeme paní vedoucí oddělení kanceláře primátora a jejím kolegům za krásnou akci, kterou pro naši třídu připravili. Odnesli jsme si kromě drobných dárečků i velké zážitky.

 

Text a foto: Mgr. Erika Bednárová