Archiv: !

Školní projekt - Revitalizace školní zahrady

Školní zahrada se pyšní záhony v nové podobě

Opět v rámci projektu Revitalizace školní zahrady se žáci pod vedením učitelů pracovních činností podíleli na rekonstrukci záhonů určených pro pěstitelské práce. Škola nakoupila plastové obrubníky, a tak si žáci v hodinách PČ ověřili své schopnosti a dovednosti při vyměřování, osazování obrubníků, ale také své fyzické schopnosti při práci s lopatou a krumpáčem. Dílo se jim povedlo, za což jim patří velké díky. Záhony mají nyní jednotnou formu.

Text a foto: Rak P.