Archiv: !

Školní projekt - Barevná škola

Znáš mě?

Pro výuku barev mohou žáci ZŠ a ZŠS využívat nový koutek. Na stěně jsou umístěny velké barevné karty s obrázky různých předmětů jedné barvy. A protože se žáci učí barvy i v předmětu Německý jazyk, jsou popisky barev napsány jak v českém jazyce tak v německém. Kdo si bude chtít barvy procvičovat i ve třídě, může si zapůjčit úplně stejné, ale malé karty barev. Jako první využili koutek žáci 3. třídy a procvičili si zde své znalosti.

Velké poděkování při realizaci tohoto koutku patří p. učiteli P. Rakovi, který karty opatřil folií a vyrobil popisky barev, p. Cibulkovi za přidělání všech karet a popisků. Dále se na realizaci podílela p. učitelka I. Žižková, p. učitelka M. Čáková a p. učitelka J. Nekolová, která dodala německé názvy barev.

 

 

Foto a text: M. Čáková