Archiv: !

Exkurze do kavárny La Ponto

V jedné známé francouzské písničce se zpívá:“ Sur le Pont d’Avignon…

V překladu bychom uvedli: Most přes Aviňon…

A my jsme přes takový magický most přešli a ani jsme nemuseli letět přímo do Francie.

V janovské kavárničce, která se nachází v části budovy domova pro seniory, jsme měli možnost nahlédnout „pod pokličku“ útulné výrobny. V rámci výuky předmětu „příprava pokrmů“, jsme se vydali do tohoto zařízení. Shlédli jsme práci absolventů praktické střední školy, kteří se nebojí zapojit do pracovního procesu, i když mají určité postižení. V pracovním procesu vykonávají, nikoliv žáci, ale s označením klienti, jednoduché pracovní činnosti: přípravy baget, zákusků, obsluhování zákazníků, peněžní manipulaci, upravování stolů, vkládání použitého nádobí do myčky,…

Dokonce jsme si prohlédli pokoje, kde bydlí klienti domova i ergoterapeutickou dílnu, kde babičky právě pracovali s keramickou hlínou a tvořili výrobky.

A proč zmiňuji magický most? Je to proto, že v této kavárničce pracují společně lidé s a bez handicapu.

Poděkování patří nejen našim žákům PŠ1A a PŠ1B, kteří se chovali slušně, vzorně a neudělali naší škole ostudu, ale i paní Martině Větříčkové, která svým vstřícným jednáním zprostředkovala radostné, ale i poučné dopoledne.

Děkují i paní učitelky: J. Bejšovcová, J.Volrábová, G. Rejchartová a M.Kršková.

 

Text a foto: Mgr. M. Kršková