Archiv: !

Najdeme poklad?

Myslíte si, že jsme našli?

Dne 15. 6. se uskutečnila celodenní výuka předmětů,

·         matematika (konkrétně geometrie),

·         přírodopis se zaměřením na ekologii,

·         fyzika a dějepis mimo školní budovu.

Žákům bylo formou názorné ukázky ukázáno sepjetí několika na první pohled nesouvislých předmětů v praxi. Tímto sepjetím byla práce s detektorem kovů.

Zde se v prvé řadě projevila znalost fyziky (elektromagnetismu),

·         geometrie (určování tvarů),

·         dějepisu (informace o zkoumané lokalitě)

·         a v rámci hledání a kopání ekologický úklid po provedeném hledání. 

 

Velkou motivací pro žáky byla možnost najít věci značné kulturní, historické a finanční hodnoty. 

Toto se bohužel nepovedlo. 

Nalezené věci byly ve většině případů věci běžné potřeby. Podle nasazení fyzických sil a logického myšlení mělo hledání pokladu úspěch.

Text a foto: Mgr. Vilém Balvín