Archiv: !

Ve škole se nenudíme

Ukončení školní aktivity Dokola a Mám to!

Žáci si prakticky osvojovali mateřský jazyk v mluvené podobě, např. podle obrázkové osnovy vyprávěli krátký příběh, tvořili otázky a odpovědi k běžným situacím, poslechem a reprodukcí slyšeného textu nebo dramaticky ztvárňovali jednoduché situace.

Dále prakticky využívali vědomosti o přírodě formou her a soutěží na školní zahradě a v přilehlých prostorách školy.

Na školním hřišti i v tělocvičně zlepšovali a zdokonalovali svou tělesnou kondici a pohybové dovednosti, správné držení těla a využívali pohybové aktivity jako je hra a soutěže.

Při nepříznivém počasí využívali PC pro vyhledávání základních informací např. o našem městě a jeho přírodních i kulturních a zajímavostech.

 

Text a foto Mgr. Kubíková Dáša