Archiv: !

Práce na školní zahradě - 3.A

Žáci 3. A připravili záhon na zimu

 

Po letních prázdninách jsme se vypravili na náš záhon, abychom se podívali, kolik nám tam vyrostlo dýní. Jaké bylo naše překvapení, když ze zasazených rostlinek nám vyrostla pouze jedna malá dýně. Ze záhonu jsme vytrhali všechny rostliny a plevel, jen tu jednu rostlinu s dýní jsme tam nechali růst. Vytrhaný zelený odpad jsme odnesli na kompost. Žáky práce velmi bavila.

Text a foto: Mgr. Jana Hofferová