Archiv: !

Jablíčkový den v 10. AS

Jablka téměř ve všech předmětech

V rámci projektu Jablíčkový den jsme si o jablkách zazpívali známé písničky, jablíčka jsme počítali, vážili, ochutnávali a kousek písničky jsme si také přečetli a opsali. K opsanému textu si každý žák nakreslil jablíčko. Nakonec jsme si upekli jablkový moučník. A samozřejmě se také zúčastníme výtvarné soutěže s tématem ,,Jablíčka stokrát jinak“.

PaedDr. Iva Gregorová, třídní učitelka