Archiv: !

Kurz primární logopedické prevence

Řečová výchova v praxi

 

V pondělí 5. 11. navštívily již poněkolikáté naši školu  posluchačky Kurzu primární logopedické prevence. Kolegyně z různých MŠ a ZŠ našeho kraje se seznámily s alternativní komunikací, poznaly typické projevy na řeči u dětí s dyslálií, dysfázií a dětí sluchově a mentálně postižených a viděly hodiny řečové výchovy s takto postiženými dětmi. Během návštěvy naší školy si také prohlédly snoezelen a různé pomůcky využívané při řečové výchově. Účastnice kurzu obdivovaly vybavení a výzdobu školy.

 

 

 

                                                                                        PaedDr. Iva Gregorová

 

                                                                                        učitelka ZŠ speciální a lektorka kurzu