Archiv: !

Dokážu to!

Aneb – když se chce, tak /skoro/ všechno jde……

 

Tato aktivita je určena žákům 2. stupně základní školy. Žáci se zde scházejí pravidelně 1x měsíčně, ale i častěji, podle potřeb. Hravou a přitažlivou formou si doplňují, procvičují a utužují poznatky, zejména z matematiky a českého jazyka. Aktivitu navštěvují především žáci, kteří byli dlouhodobě nemocní, nebo z jakéhokoli jiného důvodu mají potíže s některou částí učiva.

Text a foto: Mgr. Erika Bednárová – vedoucí zájm. aktivity