Archiv: !

ASIA aktivity

Chce to pravidla?!?

 

 Rádi se pereme, skáčeme a kopeme do balónu.  To vše již třetím školním rokem se můžeme naučit v mimoškolní aktivitě v kroužku bojových sportů. Tato aktivita děti zajímá svou pestrostí a celkovým odreagováním po školní výuce. Žáci mezi sebou soupeří a zároveň jsou vedeni k ohleduplnosti vůči sobě a ostatním. A aby to nebyly pouze bezhlavé rvačky, musí se naučit pravidla a sebekázni. Ovšem to je důležité i pro další život našich žáků.

Mgr. Balvín Vilém