Archiv: !

Školní čtenářský klub

V letošním školním roce pokračuje činnost „Školního čtenářského klubu“.

 

Žáci se budou v klubu setkávat vždy v pátek - 1x za 14 dní, od 13.25
do 14.25 hodin.

 

Smyslem čtenářského klubu je zvýšení zájmu žáků o četbu i literaturu
a v neposlední řadě také potěšení z přečtených knih.

 

Žáci si budou opětovně pravidelně vypůjčovat knihy ze školní knihovny, v průběhu školního roku navštíví Městskou knihovnu v Mostě, zapojí se do projektu „Celé Česko čte dětem“ a v měsíci březnu 2018 se zúčastní školní soutěže
„O nejlepšího čtenáře“.

 

Cílem činnosti „Školního čtenářského klubu“ je prohloubení čtenářské gramotnosti žáků, která je nezbytným předpokladem pro jejich další vzdělávání.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedoucí klubu: Mgr. Dagmar Křížová