Archiv: !

Třídy 2. A, 3. A, 10. AS, 6. BS a p. ředitelka…

… se zúčastnily sběru baterií a elektroodpadu.

12. listopadu proběhl ve škole sběr elektroodpadu a vybitých baterií v rámci programu Recyklohraní. Sběru se zúčastnily pouze čtyři třídy a paní ředitelka, která přinesla skoro 1 kg baterií.  Elektroodpadu jsme nasbírali 30 kg a baterií 4,3 kg. Nejlepšími sběrači baterií byla žákyně 10. AS Nikola a žák ze třídy 2. A Dominik. 24 kg elektroodpadu nasbíral žák Lukáš z 6. BS.

Třídám i paní ředitelce děkuji za účast. Za své sbírání dostali všichni odměnu.

Text a foto: Mgr. Jana Hofferová