Archiv: !

Školní projekt: Máš právo žít v bezpečí

Vztahy v třídním kolektivu, šikana ve škole.

 

V týdnu nás navštívily pracovnice Střediska výchovné péče v Mostě – Dyáda.

 

Přišly na besedu se žáky 5. ročníku na téma šikana.

 

Pracovnice Dyády si se žáky povídaly na velmi vážné téma. Aby beseda byla pro žáky zajímavá a hlavně poučná, zvolily k tomu povídání v komunikačním kruhu. Do besedy byl zapojen „ mluvící kámen“. Ten určoval zapojení jednotlivých žáků do diskuse. Pomocí komunikačních her zjistily pracovnice Dyády klima třídy. Poradily žákům, jak se mají chovat ke svým spolužákům ve třídě a co mají dělat, pokud by se setkali se šikanou.

 

 

 

Povídání bylo pro žáky opravdu poučné.

 

 

 

Text a foto: Mgr. Martina Čáková