Archiv: !

Čerte, čerte, čertíku……

Těšení, nebo strach.

 

Na pátý prosinec se těší asi všechny děti. Některé se strachem, jiné v očekávání nějaké dobroty. Aby žákům 5. A. tento den rychleji utekl, připravila si pro ně studentka SPgŠ Pavlína „Čertovský den“. Všechny vyučovací hodiny byly zaměřeny na toto téma. V hodině matematiky počítali žáci slovní úlohy s čertovskou tématikou, pak následovaly příklady na násobení schované v balíčcích a konci hodiny si zahráli hru „příklady hledají výsledek“.

 

V hodině ČJ si nejprve zopakovali všechny básničky a říkanky s mikulášskou, čertovskou a andělskou tématikou. Následovala křížovka, kde tajenka zněla Mikuláš. Kdo křížovku vyluštil, tvořil věty, opět na zmiňované téma.

 

Při hodině Informatiky žáci vyhledávali mikulášské tradice, pověry.

 

Studentka Pavlína se spojila s peklem a na čtvrtou vyučovací hodinu pozvala do třídy čerta, aby se přesvědčil, zda jsou ve třídě hodní či zlobiví žáci. Ti pak museli čertovi zazpívat písničku nebo přednést básničku. Nakonec si čert nikoho do pekla neodnesl, i když někteří žáci měli namále.

 

Při hodině NJ si žáci ve slovníku vyhledali německá slovíčka Čert, Mikuláš, Anděl. Pak s těmito slovy tvořili věty.

 

Poslední vyučovací hodina nemohla mít jiné téma. V hodině výtvarné výchovy žáci „čertovským“ uhlem kreslili postavu čerta. Jak celý „čertovský“ den proběhl je vidět na přiložených fotografiích, nebo přímo ve třídě 5. A., kde je ze všech splněných úkolů a obrázků vytvořena nástěnka. Za pěkně prožitý den děkujeme studentce Pavlíně.

 

 

Text a foto: Mgr. Martina Čáková