Archiv: !

Školní projekt: Vánoční výstava

Ukázka práce našich žáků

 

V pondělí 17. 12. se jako každým rokem i letos konala na naší škole vánoční výstava. Opět si zde žáci a paní učitelky s ostatních škol i mateřských škol mohli prohlédnout výrobky našich žáků, které se týkaly zimního období a hlavně výrobků s vánoční tématikou. Letos se výstavy opět zúčastnilo mnoho tříd z různých mateřských i základních škol. Velmi nás potěšilo, že naše výstavy jsou mezi ostatními školami stále velmi aktuální. Děti si zde opět mohly vyrobit malé dárečky pro své blízké, jako například andělíčka, vánoční stromeček nebo zimní vločky. Paní učitelky i žáci zde opět našli mnoho zajímavých nápadů, jak nám napsali do návštěvní knihy.

 

Touto cestou bych také chtěla velmi poděkovat všem dospělým i žákům, kteří se podíleli jak na přípravě a výzdobě na vánoční výstavu, tak na její organizaci. Dík patří především těmto lidem: Aničce Komendové, Magdě Hejtmánkové, Iloně Kocourkové, Dáše Křížové, paní ředitelce Haně Slapničkové, Žanetě Proškové, Ivě Horňákové, Petru Rakovi a Jarce Koldové, kteří dodali výrobky na výzdobu haly a také opět Petru Rakovi, Marcele Stütz, panu školníkovi Miroslavu Charamzovi a panu Cibulkovi, kteří velmi pomohli při výzdobě haly na výstavku. A také samozřejmě žákům ze třídy 9. A a žákyním ze třídy 8. B, kteří se podíleli jak na dodání výrobků, tak na organizaci výstavky, kdy pomáhaly dětem s výrobou.

 

Také bych touto cestou chtěla poděkovat všem, kteří se nám zapsali do návštěvní knihy.

Napsala a nafotila Alena Niklová