Archiv: !

Otevřené vyučování – 6. A

Setkání s rodiči v čase adventním

 

V adventním období se opětovně uskutečnilo otevřené vyučování pro rodiče žáků třídy 6. A. Obsah výuky byl proto zčásti zaměřen na toto období. Žáci svým blízkým přednesli básničky s vánoční tématikou a společně jim zazpívali koledu. Pochlubili se také tím, co se již zvládli naučit v některých předmětech. Na závěr vyučovací hodiny všichni společně shlédli „sestřih“ nejdůležitějších událostí, které žáčci v tomto školním roce zažili.

 

Následně se vydali rozsvítit svíčku ke „stolu splněných přání“ a nakonec si prohlédli výrobky žáků na vánoční výstavce.

 

Otevřené vyučování se opět velmi vydařilo.  Potěšující je také to, že všechny přítomné žáky přišli podpořit jejich blízcí, za což jim patří velké poděkování.

 

Tak zase někdy příště - na viděnou!

 

 

 

 

 

Text a foto: Mgr. Dagmar Křížová