Archiv: !

Projekt: „Kouření a já“ – VI. A

Závislost na nikotinu - následky kouření

Žáci 6. A se aktivně zapojili do projektu „Kouření a já“.

Mezi projektové aktivity náležely prozatím diskuse týkající se problematiky kuřáctví. Žáci vyhledávali na internetu informace vztahující se k této oblasti, shlédli dokument o vlivu kouření na lidský organismus. Odpovídali na otázky v anonymním dotazníkovém šetření.

Hovořili o neblahém vlivu kouření na zdraví kuřáka i o pasivním kouření, které je ve většině případů nedobrovolné, avšak stejně škodlivé jako aktivní kouření cigaret.

Seznámili se s následky závislosti na nikotinu, která vzniká velmi rychle, avšak odvykání bývá složité a je velmi často spojeno s abstinenčními příznaky. Ideální je proto s kouřením nikdy nezačínat...

 

 

Text a foto:  Mgr. Dagmar Křížová