Archiv: !

Modrý den

…zjistili jsme, že nám modrá sluší 

 

V úterý 2. dubna se v naší škole uskutečnil Modrý den, kterým jsme se připojili k celosvětové kampani OSN. Je to den, jehož cílem je zvýšit povědomí široké veřejnosti o poruchách autistického spektra (PAS) a také vyjádřit podporu lidem s PAS. 

 

Je třeba však poznamenat, že autismus neovlivňuje život pouze jedné osoby, ale celé rodiny. Kvůli časté neinformovanosti se osoby s PAS a jejich rodiny potýkají s odsuzováním a nepochopením některých úřadů, neadekvátní zdravotní a sociální péčí, což ve finále ústí v sociální izolaci.

 

A proč právě modrá barva? Ta je symbolem komunikace – jedné ze tří oblastí, které jsou pro osoby s autismem problematické a pro vzájemné porozumění zcela zásadní.

 

Děkuji všem zúčastněným žákům a paní učitelkám.

 

Mgr. Lenka Jelínková