Archiv: !

Školní projekt: Velikonoční výstava

Svátky jara

 

V pondělí 15. 4. 2019 proběhla na naší škole jako každý rok, velikonoční výstavka. Opět si zde žáci a paní učitelky s ostatních škol i mateřských škol mohli prohlédnout výrobky našich žáků, které se týkaly jarního období a hlavně výrobků s velikonoční tématikou. Mladší děti využily stoly s vlastní výrobou dárků a stůl, kde si mohly vlastnoručně vyrobit figurky ze slaného těsta.  Paní učitelky i žáci zde opět našli mnoho zajímavých nápadů, jak nám napsali do návštěvní knihy. Velmi nás těší, že se jim naše nápady líbí a mnoho z nich i využijí k vlastní výrobě.

 

Tentokrát nám počasí velmi přálo, a tak se výstavy zúčastnilo mnoho žáků jak z MŠ, tak i ze ZŠ. Tato velká účast nás velmi potěšila. Jsme vždy velmi rádi, když výstavu navštíví co nejvíce dětí. Velmi mile nás překvapilo velké množství pochvalných zápisů napsaných do knihy návštěv. Věříme, že výstava se opět líbila a již se těšíme na další.

 

Touto cestou bych také chtěla velmi poděkovat všem dospělým i žákům, kteří se podíleli jak na přípravě a výzdobě na velikonoční výstavu, tak na její organizaci. Moc děkuji všem učitelům, asistentkám a dětem za vyrobené ramínkové závěsy s květinami a kraslicemi, kterými jsme vyzdobili celou halu. Moc děkuji panu učiteli Rakovi a paní učitelce Proškové, kteří vyzdobili halu krásnými ovečkami a dřevěnými zajíčky. Velký dík patří také všem, kteří se podíleli na přípravě a úklidu stolů a lavic na výstavku. Velká pochvala patří chlapcům 9. ročníků, kteří se podíleli na výzdobě celé haly školy a také na organizaci výstavy. Děkuji všem, kteří spolupracovali na organizaci výstavy a všem ostatním, kteří přispěli svými výrobky.

 

Napsala a nafotila Alena Niklová – organizátor výstavy

Více na záložce Fotogalerie