Archiv: !

Výstava „Současná česká mozaika“....

.... se šesťákům velmi líbila.

 

Na výstavu mozaiky, která probíhá v podzemních výstavních prostorách děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě, se před velikonočními prázdninami vypravili žáci z 6. A.

 

Důvod výpravy na výstavu byl prozaický. Děvčata z této třídy vytvářejí mozaiky v rámci volnočasové školní aktivity. Původním plánem proto bylo, že výstavu shlédnou pouze dívky. Hoši však také toužili na vlastní oči vidět výtvarná díla provedená technikou mozaiky a tak se na výstavu nakonec vydali společně s děvčaty. Vystavená díla žáci obdivovali a prohlíželi doslova se „zatajeným dechem“. Bylo skutečně na co koukat, neboť vystavené mozaiky jsou skutečnými skvosty.

 

Výstavu připravila akademická sochařka a restaurátorka Magdalena Kracík Štorkánová, která je také zakladatelkou spolku Art a Craft Mozaika, jež se zasazuje o popularizaci a propagaci muzívního umění prostřednictvím výstav, přednášek, workshopů či publikací, ale také péčí o muzívní dědictví nebo vlastní autorskou tvorbu jednotlivých členů tohoto spolku.

 

Na výstavě jsou zastoupeny práce více než tří desítek umělců z období od 80. let 20. století až po současnost. Výstava prezentuje současnou českou mozaiku v šíři jejích možností, v různém materiálovém provedení, v architektuře nebo objektech, v užitkových předmětech i jako volná autonomní díla.

 

Je opravdu příznačné, že se tato výstava koná právě v našem městě, kde má mozaika velmi osobitou pozici ve veřejném prostoru. Most je město mozaikám zaslíbené, nejedna z nich ještě čeká na své docenění a především na citlivou a zevrubnou revitalizaci.

Text a foto:  Mgr. Dagmar Křížová