Archiv: !

Občanská výchova v 10. AS

Tentokrát mimo školu

 

Žáci 10. AS navštívili nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve věku 15 – 26 let, aby se seznámili s aktivitami, které toto zařízení poskytuje.

 

 

 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 15 - 26 let (dále jen NZDM) je zařízením statutárního města Most. Svou činností a nabídkou služeb a aktivit poskytuje NZDM podporu a motivující prostředí pro aktivní a nerizikové trávení volného času, vzdělávání a rozvoj dovedností s cílem zlepšit kvalitu života cílové skupiny, eliminovat rizika spojená s životním stylem a pomoci při řešení problémové sociální situace.

 

 

 

Žáci si prohlédli všechny prostory, mohli si vyzkoušet sportovní aktivity a hry. Zařízení také nabízí vybavení pro hudební a výtvarné činnosti, klienti se zde mohou učit nebo psát úkoly a mají k dispozici počítače. Pracovnice zařízení také pomáhají s řešením běžných sociálních situací. Žákům se zde velice líbilo a aktivně se zajímali o možnost zařízení navštěvovat.

 

 

 

                                                                                            PaedDr. Iva Gregorová, třídní učitelka