Archiv: !

Školní projekt: Rej čarodějnic

Všude svištěla košťata…

30. dubna je den, který je spjat s pálením čarodějnic. Rej čarodějnic se uskutečnil v tělocvičně školy.

Žáci předvedli své schopnosti v letu na koštěti, v hodu koštětem, v přeskoku překážek. Všichni  čarodějovi učni soupeřili s velkým úsilím mít co nejlepší výkon. Jak to vlastně všechno dopadlo?

Nakonec vyhráli všichni a obdrželi diplom.

Poděkování patří žákům, kteří se podíleli při přípravě a aktivní účasti při plnění disciplín.

 

Mgr. Jana Drážková

Ing. Marcela Stütz

 

V Čechách v předvečer prvního máje zapalují mladí lidé ohně na kopcích a na vršcích, na rozcestích a na pastvinách a tančí kolem nich.  Obřad se nazývá ,pálení čarodějnic‘. Na některých místech bývá zvykem na hranici upalovat loutku představující čarodějnici. Musíme si připomenout, že první máj je proslulá Valpuržina noc a všude v povětří je plno neviditelných čarodějnic na pekelných pochůzkách. Proto jsme i my zachovali tradici, která se na některých místech Česka stále praktikuje.

Mgr. Lenka Brunnerová

Foto: Mgr. Ivana Týnecká, Lenka Šašková