Archiv: !

Školní projekt: Máš právo žít v bezpečí

Kyberšikana Může se týkat každého z nás!

 

O kyberšikaně a dalších sociálně patologických jevech se dozvěděli žáci 8. B a 10. AS na besedě s preventistou Městské policie panem Littem. Žáci shlédli nejdříve krátká videa o kyberšikaně a potom si s nimi pan Litto o této problematice povídal. Beseda byla zajímavá a velice poučná. Děkujeme!

 

 

 

                                                                              PaedDr. Iva Gregorová, třídní učitelka 10. AS