Archiv: !

V květnu jsme opět soutěžili ve sběru.

Do soutěže se zapojilo 11 tříd.

V květnu proběhla soutěž ve sběru papíru, víček, baterií a elektroodpadu. Do soutěže se zapojilo 11 tříd - 2. A, 3. A, 4. A, 5. A, 6. A, 7. A, 9. A, 4. AS, 6. BS, 7. AS, 10. AS. Celkem jsme sebrali 21 kg baterií, 201 kg papíru, 9 kg víček a 64 kg elektroodpadu. 

A kdo zvítězil?

1. místo ve sběru papíru získala třída 3. A, 1. místo ve sběru víček třída 6. A, 1. místo ve sběru baterií třída 10. AS a 1. místo ve sběru elektroodpadu třída 6. BS.

Všem zúčastněným třídám velmi děkuji. Sebraný odpad bude předán k další recyklaci.

text a foto: Mgr. Jana Hofferová