Archiv: !

Návštěva Městské knihovny v Mostě...

... se nesla v duchu zábavy.

 

Návštěva Městské knihovny byla opět předem plánovanou akcí Čtenářského klubu a žáci se na ni velmi těšili.

 

Tentokrát však nebyla zaměřena na výpůjčky knih, CD nosičů, četbu či celkovou prohlídku knihovny, ale na zábavu, kterou svým návštěvníkům také nabízí.

 

Žáci zprvu pobyli v atriu. Zde hráli šachy a prohlédli si andulky či křepelky. Poté se přesunuli do dětského oddělení na putovní výstavu science centra iQparku Liberec. A opravdová zábava začala, neboť se zde nacházelo mnoho zajímavých exponátů, prostřednictvím kterých je možné oklamat lidské smysly.

 

Z níže přiložených fotografií je patrné, jak se žákům dařil odhad vzdálenosti nebo vytvoření jehlanu z kamenů. Vyzkoušeli si také pracovat v rukavicích, 3D otisk části svého těla i sezení na ostnech fakírského lůžka. Sestavovali klenbu z šablon a hrobeček z koulí, pokládali metr na hrot šroubu, skládali do bedny různé kostky nebo se snažili nalézt nejkratší cestu mezi kolečky aj. Nejvíce se nasmáli před zrcadly, která dokázala změnit jejich podobu.

 

      Zkrátka: POZNÁNÍ JE ZÁBAVA!

 

 

 

        

 

 

Text a foto: Mgr. Dagmar Křížová