Archiv: !

Pravidla

Pravidla pro žáky a rodiče

Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace

 

PRAVIDLA PRO ŽÁKY A RODIČE

Žáci s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit!

Pokud se příznaky  vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti  žáka  ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce  nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy; zletilý žák opustí v nejkratším možném čase budovu školy.

Škola informuje zákonného zástupce žáka o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Ve vstupní hale školy, v každé učebně/jídelně/na chodbě/hygienickém zařízení, u tělocvičny jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.

V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý provede dezinfekci rukou, po příchodu do třídy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.

Žáci vstupují do školy jednotlivě a dodržují rozestupy.

Rodiče do školy nevstupují, pouze na předem sjednané schůzky.

Žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušku nebo štít – dle aktuálního nařízení MZd.

Ve třídách si mohou žáci roušky sundat. Ve třídách dodržují všichni stanovená PRAVIDLA TŘÍDY. Ve třídách se pravidelně větrá a provádí se dezinfekce.

Žáci nechodí zbytečně po chodbách ani do jiných tříd.

Žáci i zaměstnanci školy dodržují všechna hygienická pravidla, zvláště hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.

Před vstupem do jiné učebny provedou žáci i pedagogičtí pracovníci dezinfekci rukou.

Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost žáků ve škole.

Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat.

Rodiče jsou povinni aktualizovat a včas hlásit funkční telefonní čísla, aby bylo možné kdykoliv se s nimi spojit!!!