Archiv: !

Kurz primární logopedické prevence...

...řečová výchova v praxi

V úterý 9. 9. navštívili naši školu frekventanti Kurzu primární logopedické prevence. Kolegyně a kolega z různých MŠ a ZŠ našeho kraje se seznámili s řečovými projevy dětí s DMO, dysfázií, se sluchovým postižením a autismem. Prohlédly si pomůcky, které jsou vhodné pro řečovou výchovu a také snoezelen, protože tato místnost se dá využít v logopedické praxi. Posluchačkám se také velice líbilo DVD Mluvení je hra, které ve škole máme.

                                                                    PaedDr. Iva Gregorová, učitelka ZŠS a lektorka kurzu