Archiv: !

DOKÁŽU TO!

Aneb – když se chce, tak /skoro/ všechno jde……

Tato aktivita je určena žákům 1. stupně základní školy. Žáci se scházejí ve třídě 3. B 1x za 14 dní nebo dle potřeb i častěji, hned po vyučování. Hravou a přitažlivou formou si doplňují, procvičují a utužují poznatky, zejména z českého jazyka. Jedním z cílů aktivity je postupně eliminovat dílčí vzdělávací mezery způsobené pandemií koronaviru Covid – 19. Aktivitu navštěvují i žáci, kteří byli dlouhodobě nemocní, nebo z jakéhokoli jiného důvodu mají potíže s některou částí učiva.

 

Text a foto: Mgr. Erika Bednárová - vedoucí