Archiv: !

UPOZORNĚNÍ!!!

Vláda omezuje provoz škol

Vláda omezuje provoz škol s účinností ode dne 2. listopadu 2020 od 0:00 hod. do dne 20. listopadu 2020 do 23:59 hod.

Od 2. 11. 2020 základní školy a třídy v základních školách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona jsou omezeny tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání. Zakazuje se také osobní přítomnost na vzdělávání žákům praktických škol jednoletých a dvouletých.

Bude probíhat distanční výuka podle stanovených pravidel.

Sledujte webové stránky školy: www.specmo.cz