Archiv: !

1.A - distanční výuka

3.11. 2020

-  Každý týden připravím pro děti učivo, které musí vždy s vaší pomocí během týdne splnit.

   Toto učivo najdete každý týden na webových stránkách školy - www.specmo.cz.

 - Učivo si můžete vyzvedávat osobně, o dni a hodině vás budu telefonicky informovat.

 - Případné dotazy vám zodpovím telefonicky na čísle, které budete mít k dispozici.

 Bohužel nás tato situace zastihla v době, kdy vaše děti navštěvují 1. třídu a pro úspěšné zvládání dalších ročníků jsou základy z první třídy velmi důležité.

Proto si vás  dovolím všechny požádat  o spolupráci a pomoc, bez které to bohužel nezvládneme.

 Čtení a psaní:

Vyvození hlásky A, a, Á, á. Písmeno a jako spojka. Čtení podle obrázků, tvoření slov, vyhledávání  A, a v textu (např. dětský časopis).

 

Naše čtení str. 26 – 29.

Psaní: čára svislá a šikmá shora dolů, zdola nahoru. Psaní do liniatury.

Říkanky:   A – B – C –D, kočka přede,                   Jablíčko pro zdraví,

                  kocour motá, pes počítá,                        tomu, kdo churaví.    (namaluj si jablíčko).

                  kolik nití do desíti.

Matematika:

Příprava pro vyvození čísla 1, číslo 1. Vytváření konkrétní představy o čísle (ukaž jednu židli, jedno jablíčko, jeden banán, atd.  – různé věci v domácnosti).

Čtení a psaní číslice 1, přiřazování čísla 1 k danému počtu a naopak, psaní číslice 1.

Člověk a jeho svět:

Zdravá výživa – ovoce, zelenina – poznávání ovoce, zeleniny, barva, chuť. Význam ovoce a zeleniny ve výživě  - vitamíny. Hygienické návyky – mytí ovoce a zeleniny – PL č.11.

Podzimní práce na poli - sklizeň brambor a cukrové řepy.

-          Vyprávění o sklizni brambor podle obrázku, úprava brambor k jídlu – co vše děláme z brambor? – PL č. 12

-          Co se vyrábí z cukrové řepy? Kde se vyrábí cukr? (cukrovar) – vyprávění podle obrázků.

Všem děkuji za spolupráci a trpělivost při práci s dětmi. Domácí úkoly prosím nedělejte za děti. Pomozte jim, ukažte, jak mají pracovat. Opatrujte se a těším se, až se zase sejdeme ve škole. Všechny vás zdravím a přeji pevné zdraví. Remutová Pavla