Archiv: !

6.A - distanční výuka

3.11.2020

Moji milí žáci,

Nyní zůstanete doma a budete vypracovávat zadané úkoly z webových stránek naší školy. Všichni si od 8-12 hodin vyzvednete učebnice a pracovní listy. Po telefonických rozhovorech s rodiči jsme všichni domluvení individuálně. Platí, že buď nafotíte a pošlete přes WhatsApp, messenger, osobně do školy či e-mail 9bspecmo@seznam.cz😀

MATEMATIKA

Číselná osa do 10 000, porovnávání čísel, sudá a lichá čísla

·       tabulky str. 6- 7

·       učebnice str. 18- 19

MATEMATIKA- Geometrie

Rovinné útvary- přímka, polopřímka, úsečka- pouze si v učebnici přečtěte a prohlédněte.

·       učebnice str. 73- 74

ČESKÝ JAZYK

Opakování- Souhlásky měkké, tvrdé, obojetné, vyjmenovaná slova po B, L, M

·       Učebnice str. 8, 13

OBČANSKÁ VÝCHOVA

Životospráva rodiny- vytvoř dle minulé hodiny správný jídelníček, který bys měl dodržovat. Řiď se sešitem

PŘÍRODOPIS

Třídění organismů- Vypiš do sešitu pouze tmavě vyznačené, překresli tabulku a nakresli a vybarvi lišku.

·       Učebnice str. 20

FYZIKA

Délka- zopakuj si měření délky a splň úkoly ze strany 11. Překresli obrázky ze strany 10 a zamysli se.

·       Učebnice str. 10 a 11

Zeměpis – CHKO – osobně převezmete ve škole

 Dějepis:  Zapiš si do sešitu:

DĚLENÍ MINULOSTI LIDSTVA

-          minulost se dělí na 4 období 1. PRAVĚK, 2. STAROVĚK, 3. STŘEDOVĚK, 4. NOVOVĚK

Začneme se učit o nejstarším období PRAVĚK

-          dlouhé období od prvopočátků lidstva, začalo před 3 až 4 miliony let a končí objevem písma

ROZDĚLENÍ PRAVĚKU

1.       DOBA KAMENNÁ – nástroje lidé vyrábí z kamene

2.       DOBA BRONZOVÁ – nástroje lidé vyrábí z bronzu

3.       DOBA ŽELEZNÁ – nástroje lidé vyrábí ze železa

ÚKOL: Nakresli obrázek pravěkých nástrojů ze strany 14.

Z – osobně převezměte od třídní učitelky PL