Archiv: !

7.A - distanční výuka

3.11.2020

Žáci 7. A,

protože jsme před podzimními prázdninami nevěděli o uzavření školy, nemáte doma potřebné učebnice a sešity k distanční výuce. Přijďte si je vyzvednout do školy v úterý 3. 11. od 10.00 - 11.00 hodin (u šaten). Úkoly budete vypracovávat do vyzvednutých sešitů a nosit ke kontrole do školy podle stanoveného plánu distanční výuky, který máte nalepený v žákovské knížce a se kterým jste se vy i vaši rodiče seznámili na začátku školního roku. DISTANČNÍ VÝUKA JE LETOŠNÍ ŠKOLNÍ ROK POVINNÁ.

Je nutné, aby rodiče měli dostupné mobilní telefony a byli jsme spolu v kontaktu.

Vaše třídní Martina Čáková.

ČESKÝ JAZYK - JV

Stavba slov - učebnice str. 18

Přečti si žlutý rámeček - co je kořen slova, co předpona, co přípona

Písemně do sešitu - str. 18 cv. 3 a,b,c

                                    Str. 18 cv. 4 a, b, c  - nad podstatná jména napište písmena M, Ž, S  (mužský, ženský, střední)

KaSV- Od rána do večera - popis – str. 71

cv. a - udělej ústně

cv. B -  písemně na papír napiš, jak probíhá tvůj všední den (papír vložte do desek, které jste dostali ve škole a odevzdáte s ostatními úkoly po skončení DV)

Čtení

Princ s černýma nohama

Čítanka str. 14 – 15

Do sešitu LV nadpis a odpovědět na úkoly v zeleném rámečku - str. 15

MATEMATIKA

Čísla do milionu - učebnice str. 16 – 17

cv. 19 do sešitu - čísla napište do tabulky jakou jsme dělali ve škole (jednotky, desítky, stovky, tisíce, desetitisíce, statisíce, milion)

cv. 20 - zapište číslicí

cv. 21 - čísla opět napsat do tabulky

DĚJEPIS

Napiš si do sešitu tento krátký zápis.

PŘEMYSL A JEHO ROD

Starší české dějiny známe velmi nedokonale. Neznali je ani staří kronikáři, proto je popisovali různými pověstmi a bájemi.

Tak vznikla i pověst o Přemyslovi, o kněžně Libuši.

Vybarvi si a nalep do sešitu obrázky a povídání, které se týká těchto pověstí (obrázky jste dostali ve škole při předávání sešitů).

Odpověz na otázky - do sešitu:

1.       Koho si podle pověsti vybrala kněžna Libuše za svého muže?

2.       Proč chtělo mnoho mužů, aby se Libuše vdala?

3.       Kam zamířil Libušin kůň?

4.       S kým se poslové potkali?

ZOOLOGIE

Opakování z minulé hodiny - napište do sešitů

1. Který náš had je jedovatý?

2. Jak poznáme užovku od zmije?

3. Napiš jednoho cizokrajného hada.

4. Který had rodí živá mláďata? (užovka nebo zmije)

5. Patří slepýš mezi hady?

Napiš si do sešitu tento krátký zápis.

ŽELVY A KROKODÝLI

Želvy - mají tělo pokryté krunýřem (ochrana před nepřáteli), nemají zuby, jen rohovité čelisti

Želva žlutohnědá - žije v jižní Evropě

Želva bahenní - žije i u nás na jižní Moravě - chráněná zákonem

Krokodýli

Největší plazi, mají pevnou kůži, pokrytou rohovitými štítky, ocas mají mohutný, svalnatý, zploštělý z boku, mezi prsty plovoucí blány

Krokodýl nilský - žije v Africe

Zeměpis - Projděte si pozorně prezentaci o České republice

https://specmo-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/rakpe_specmo_cz1/Eco5Z3qBmlZIihIeWeb3BiEBks9E1nC2DVXUXPp0YuDFqQ?e=nqLTdO

Na základě prostudované prezentace vypracuj následující test

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xYx72MbQhEqSsnFi3yJY5jxJ-1baKe9KuetfQwfw51xUNFlWNFlWMVlXN0pPUDlOVDdYQzhWTjI5WCQlQCN0PWcu

Německý jazyk

Toto učivo si osobně vyzvedněte vytištěné ve škole u vaší paní učitelky.

Všechny úkoly budou vysvětleny v zadání.

Pracovní listy si pečlivě uschovejte, a až se vrátíme do školy, budeme s nimi dále pracovat!!!

Zdraví vás paní učitelka Jana Nekolová

Odkaz na učivo:

https://specmo-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nekja_specmo_cz/EWEiiB3iF15GnleKAlUnpJQBv0wbqomcZO0hQ4ddWB8ZCA?e=4zbQhp

Fyzika

Do sešitu si nalepíte připravený pracovní list a vypracujete zadané úkoly.