Archiv: !

7.B - distanční výuka

3.11.2020

Zdravím sedmáci,

po dobu uzavření školy vám budu na tyto stránky vkládat učivo. Toto učivo si osobně vyzvedněte vytištěné ve škole u vaší paní učitelky.

Všechny úkoly budou vysvětleny v zadání.

Pracovní listy si pečlivě uschovejte, a až se vrátíme do školy, budeme s nimi dále pracovat!!!

Zdraví vás paní učitelka Jana Nekolová

Odkaz na učivo:

https://specmo-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nekja_specmo_cz/EWEiiB3iF15GnleKAlUnpJQBv0wbqomcZO0hQ4ddWB8ZCA?e=4zbQhp

Všichni žáci třídy se dostaví ke škole v úterý dne 3.11.2020 do 1000 hodin!

Předám jim důležité pokyny, pracovní pomůcky a zadání úkolů na pevný termín.

Pokud se některý žák nedostaví, jeho absence, bude šetřena školou nebo OSPOD Most!

třídní učitelka Mgr. Věra Štičková

ZEMĚPIS Projděte si pozorně prezentaci o České republice

https://specmo-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/rakpe_specmo_cz1/Eco5Z3qBmlZIihIeWeb3BiEBks9E1nC2DVXUXPp0YuDFqQ?e=nqLTdO

Na základě prostudované prezentace vypracuj následující test

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xYx72MbQhEqSsnFi3yJY5jxJ-1baKe9KuetfQwfw51xUNFlWNFlWMVlXN0pPUDlOVDdYQzhWTjI5WCQlQCN0PWcu 

FYZIKA

Jednoduché stroje- Pečlivě si přečti obě strany v učebnici, do sešitu vytvoř barevný nadpis a přepiš modré rámečky. Až budeš mít hotovo, překresli obrázky. Přemýšlej, kde ještě můžeme rovnoramennou páku vidět.

·       Učebnice str.10- 11

Zdraví Vás Jana Volrábová 😊