Archiv: !

8.A - distanční výuka

3.11.2020

Milí žáčci,

v týdnu od 2. listopadu do 6. listopadu 2020 vypracujte, prosím, následující úkoly:

Český jazyk

-       Komunikační a slohová výchova

Recept. Sestavte osnovu a do sešitu napište vlastní recept pro přípravu libovolného jídla.

-       Literární výchova

V čítance na str. 14 čtěte “Račí pohádku“ od Radka Malého.
Písemně odpovězte na otázky pod textem
.

-       Jazyková výchova

Skloňování podstatných jmen - viz učebnice strana 22 až strana 29. Do sešitu vypracujte cvičení č. 12, č. 13 a č. 14, z učebnice ČJ, na straně 26.

Opakování: procvičujte časování sloves, pádové otázky a vyjmenovaná slova.

Procvičujte slovesa – čas přítomný, budoucí a minulý:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5886 

Procvičujte skloňování podstatných jmen:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/325 

Procvičujte vyjmenovaná slova:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5868  

Matematika

Písemné dělení jednociferným a dvojciferným dělitelem. Učebnice matematiky, strana 18, cvičení 3 a strana 122, cvičení 2. Do sešitu dále vypracujete slovní úlohy a příklady z PL.

Procvičujte jednotky délky:

https://www.umimematiku.cz/pexeso-jednotky-delky-1-uroven/749 

Procvičujte jednotky hmotnosti:

https://www.umimematiku.cz/pexeso-jednotky-hmotnosti-1-uroven/757 

Procvičujte sčítání a odčítání nad 100:

https://www.umimematiku.cz/slovni-ulohy-scitani-odcitani-nad100-1-uroven/8 

Geometrie – Rýsování pravidelného šestiúhelníku. Do sešitu narýsujte libovolný šestiúhelník.
Viz: https://www.youtube.com/watch?v=cBdByQrhiOQ 

Procvičujte obvod obrazců:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5386 

Občanská výchova

Mezilidské vztahy ve společnosti - Národnostní menšiny. Učebnice strana 19
a strana 20. Vypracujte cvičení na PL.

Dějepis

Rudolf II. Habsburký – Praha, kulturní centrum. Učebnice strana 14 a 15.

Pozorně čtěte PL a písemně odpovězte na zadané otázky.

Přírodopis

Biologie člověka

Souhrnné opakování – opěrná soustava. Učebnice strana 14 až strana 22.

Vypracujte cvičení na PL.

Vše zapisujte do sešitů a nezapomínejte na procvičování v minulosti probíraného učiva! Podrobné instrukce k učivu, výpisky či PL (pracovní listy) budete mít k dispozici na vašich osobních e-mailech nebo si je můžete vyzvednout v tištěné podobě.

 

Do sešitu zapisujte k jednotlivým úlohám datum!!!

VYPRACOVANÉ ÚLOHY VYFOŤTE A ODEŠLETE NA: speckamost2020@seznam.cz, dakriz@specmo.cz, Viber nebo je odevzdejte osobně, ale to již znáte.

Opatrujte se, mějte stále dobrou náladu, nezapomínejte na dodržování hygienických zásad a také na učení. JJJ

 

Všechny vás moc pozdravuji a pevně věřím, že budete pilně plnit zadané úkoly.

Vaše třídní učitelka

D. Křížová

Německý jazyk

Zdravím osmáci,

po dobu uzavření školy vám budu na tyto stránky vkládat učivo. Toto učivo si osobně vyzvedněte vytištěné ve škole u vaší paní učitelky.

Všechny úkoly budou vysvětleny v zadání.

Pracovní listy si pečlivě uschovejte, a až se vrátíme do školy, budeme s nimi dále pracovat!!!

Zdraví vás paní učitelka Jana Nekolová

Odkaz na učivo:

https://specmo-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nekja_specmo_cz/EUWdIkASgDROrT_byTAbP7MB1uiXH4ugaVMTuTqxTNORCw

Elektrická síla, tření- Do sešitu vytvoř velký barevný nadpis, obě strany v učebnici si pečlivě přečti a zatím jen vyzkoušej pokusy ze strany 22. Až budeš mít hotovo, zakresli obrázky do sešitu. Příště si vše vysvětlíme.

·       Učebnice str. 22- 23

 Zdraví Vás Jana Volrábová 😊

Zeměpis - vypracujte opakování v tištěné podobě