Archiv: !

8.B - distanční výuka

3.11.2020

Moji milí osmáciJ,

nastala situace, kdy se zase musíme učit doma. Po dobu uzavření škol budu každý týden společně s ostatními učiteli, kteří vás učí, vkládat učivo na náš web. Podobně jako v předešlém roce vám budu vše připravovat i k osobnímu předání.

Osobní předání učivaÚTERÝ V 10.00před školou u hlavního vchodu. Dodržujte tento den a čas!!!

Dodržujte hygienická pravidla – neshlukovat se – 2m odstup a správné  nasazení roušky!! Dezinfekce rukou - mnou u vchodu.

Pro žáky – kontakt na messengeru – komunikovat a reagovat na zprávy!

Pro zákonné zástupce – kontakt na e-mailu – 7b@specmo.cz

Žáci musí plnit distanční výuku. Všechny zadané úkoly a učivo budou odevzdávat třídní učitelce ke kontrole!!!

Těším se na vás, vaše třídní učitelka Jana Nekolová J

Český jazyk:

Odkaz na učivo – vše je vysvětleno v PL.

https://specmo-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nekja_specmo_cz/Eb1jQQf-FG1IvA93PfDuReEBxdxCOrjax5FQqIWhamZtog?e=QTlanR

Matematika:

Odkaz na učivo – vše je vysvětleno v PL.

https://specmo-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nekja_specmo_cz/EVHSfposZs9KrjdJn2vNOb4B9O5AxqXasFfw-O7k0Ivekg?e=YcX3gg

Německý jazyk:

Odkaz na učivo – vše je vysvětleno v PL.

https://specmo-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nekja_specmo_cz/EUWdIkASgDROrT_byTAbP7MB1uiXH4ugaVMTuTqxTNORCw?e=jpEz95

Dějepis: Zapiš do sešitu:

KRÁLOVÉ V ČESKÝCH ZEMÍCH – opakování ze 7. třídy

-          nejprve v Čechách vládl rod Přemyslovců

-          potom na český trůn nastoupil rod Lucemburků (král Karel IV.)

-          po husitských válkách vládl Jiří z Poděbrad

-          potom v Čechách vládne rod polských králů Jagellonců

LUDVÍK JAGELLONSKÝ – VÁLKA S TURKY

-          turecký sultán Sulejman vtrhl s vojsky do Evropy

-          Ludvík Jagellonský (český, uherský, polský král) se svým vojskem se postavil proti turecké armádě – BITVA U MOHÁČE roku 1526 – Ludvík Jagellonský zahynul (utopil se v bažině)

-          česká šlechta zvolila nového krále rakouského vévodu FERDINANDA I. HABSBURSKÉHO

ÚKOL: V učebnici si přečti žlutý text na str. 12 a 13, pokud zvládneš, můžeš si pustit i-vysílání DĚJINY UDATNÉHO NÁRODA ČESKÉHO Jagellonci na českém trůně.

Přírodopis 

Do sešitu si nalepíte 2 připravené pracovní  listy a vypracujete zadané úkoly.

Zeměpis - vypracujte opakování v tištěné podobě

FYZIKA

Elektrická síla, tření- Do sešitu vytvoř velký barevný nadpis, obě strany v učebnici si pečlivě přečti a zatím jen vyzkoušej pokusy ze strany 22. Až budeš mít hotovo, zakresli obrázky do sešitu. Příště si vše vysvětlíme.

·       Učebnice str. 22- 23

Zdraví Vás Jana Volrábová 😊