Archiv: !

9.A - distanční výuka

3.11.2020

Milí deváťáci,

V úterý 3.11. mezi 9. a 10. hodinou si přijďte vyzvednout sešity a učebnice.   Připomenu Vám pravidla: 1. Učivo bude zadáno jednou týdně vždy v pondělí na web školy, 2. Vypracujete zadané úkoly. 3. Vypracované úkoly pošlete jako přílohu na třídní mail 8a@specmo.cz do 10. hodiny v pátek nebo je osobně přinesete příští týden ve čtvrtek 12.11. mezi 9. a 11. hodinou.

ČJ – UČEBNICE 13/2 Napiš do sešitu, doplň i-y podle vyjmenovaných slov (jsou v učebnici na straně 62). Ze cvičení vyber a napiš 8 přídavných jmen (ptáme se otázkou Jaký?)

-          UČEBNICE 14/5 Slož slova a napiš.

ČÍTANKA str. 9 Podoby přátelství

-          přečti a odpověz na otázku: Čeho si nejvíc vážíš na svých kamarádech?

M – Budeme dělit na 2 desetinná místa. Příklad 326 : 7 upravíme tak, že přidáme desetinnou čárku a dvě nuly 326,00 :7 = 46,57 zbytek 0,01

326,00

:

7

=

46,57

  46

 

 

 

 

     4,0

 

 

 

 

     0,50

      0,01

 

 

 

 

UČEBNICE 14/2 Vydělte na 2 desetinná místa

Vyzkoušejte si i dělení dvouciferným číslem na 2 desetinná místa. UČEBNICE 16/12. Komu bude toto dělení připadat těžké, může použít kalkulačku, ale musíte zapsat k příkladu ocásek, to znamená dopočítat zbytky.

D – VZNIK ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY (ČSR) 28.10.1918 (státní svátek)

-          podzim 1918 poraženo Rakousko-Uhersko

-          nespokojenost Čechů s útrapami války přerostla v revoluci -> vyhlášení samostatné ČSR

-          prezident Tomáš Gariggue Masaryk

-          členové československé vlády Edvard Beneš, Milan Rastislav Štefánik

-          území ČSR vzniklo spojením českých zemí, Slovenska, Podkarpatské Rusi

-          československá armáda vznikla z příslušníků zahraničních legií legií

Zapiš si do sešitu a podívej se na i-vysílání DĚJINY UDATNÉHO NÁRODA ČESKÉHO Vznik Československa

P – GEOLOGICKÁ ČINNOST ZEMSKÉ PŘITAŽLIVOSTI

-          ZEMSKÁ PŘITAŽLIVOST ovlivňuje pohyb úlomků hornin směrem dolů

-          horniny se po svahu pohybují třemi způsoby

-          CH - Prostudujte si následující prezentaci

https://specmo-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/rakpe_specmo_cz1/EccdTQCwfRNAgxapRXtL3ckBmILrEzSNTx9m__Nd4mZO1w?e=AtR48F

Poté vypracuj následují test:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xYx72MbQhEqSsnFi3yJY5rK0TI-bDYlAnpnjQjc6LNFUMEtMTUdNVE5EQktXUkxXS0FIWDVZWTYzWCQlQCN0PWcu

Zeměpis

Prostuduj si pozorně následující prezentaci a na základě získaných vědomostí vypracuj test

https://specmo-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/rakpe_specmo_cz1/EU6gMq1IQBlHuU0fOijv1iEBZQgqkVLOKqjpcwk_gzKtQQ?e=ND07gZ

Vypracuj test

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xYx72MbQhEqSsnFi3yJY5pvUnpdYRP9Ojbe0KTm0zNlUNVZHMThVM1lOTVM4VFBJNDNLRzJGR0xBMyQlQCN0PWcu

 

FYZIKA

Tepelné spotřebiče, termostat- do sešitu nadepište barevně a pote vytvořte jednoduché výpisky. Především čtěte a přemýšlejte. Poté zakreslete odporový drát. Nebojte, vše si znovu vysvětlíme!

·       Učebnice str. 34- 35

Zdraví Vás Jana Volrábová 😊

NJ: Počítání do třiceti, po desítkách do stovky, název sto, tisíc, milion, dny v týdnu, měsíce, roční období, 

Sčítání a odčítání do třiceti: například 10+6, 11-9, 10+10, opakujeme názvy členů rodiny, slovesa- ležet, sedět, psát, smát se, plakat, stát, malovat.