Archiv: !

PŠ1B - distanční výuka

3.11.2020

M – procvičujte sčítání a odčítání nejlépe pod sebou v oboru do tisíce, soustřeďte se na správný zápis čísel – jednotky, desítky, stovky a tisíce správně pod sebou. Můžete používat kalkulačku))))

V listopadu nás čeká procvičování násobilky. Opět zcela jednoduché příklady malé násobilky. Pracovní listy budete mít ve složce.

G – zopakujte, co jsme probrali, tedy geometrické tvary a tělesa, přímku, polopřímku, úsečku

ČJ – velký důraz dávejte na čtení textu, vyberte si knihu, časopis, letáky, tiskoviny. Čtěte nahlas, dbejte čárek a teček v textu, vždy hlasem klesněte na konci věty tak, aby vám text dával smysl! Číst můžete i zprávy a články na internetu. Rozlišujte druhy vět – oznamovací s., tázací s?, rozkazovací s!

Trénujte psaní u, ú, ů – máme probráno, opakujte, psaní velkých písmen na začátku slov a ve vlastních jménech. Vyhledávejte v textu slova citově zabarvená.

Pokuste se najít a zapsat přísloví, zapsat je do sešitu a vysvětlit jejich význam)))) (sešity budete mít ve složkách)

ROV – zopakujte si pojmy partnerství, manželství, rodina, její druhy, formy, funkce, práva a povinnosti členů rodiny, náhradní rodinou péči. V listopadu jsme měli probírat doklady občana, osobní doklady, doklady nutné k uzavření manželství. Podklady vám dodám ve složkách

https://www.dumy.cz/vyhledavani?fraze=rodinn%C3%A1+v%C3%BDchova&x=0&y=0

https://www.dumy.cz/vyhledavani?fraze=rodinn%C3%A1+v%C3%BDchova&x=0&y=0

https://www.youtube.com/watch?v=c4dhqaNXejg&t=170s

udělejte si malý testík))))

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/33261

PP – příprava pokrmů je pro nás klíčová.

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/126809

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/126808

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/126807

Všechny materiály jsou prezentace, pusťte si je, pročtěte, budeme se k učivu vracet a procvičovat.

Až se setkáme, budeme především vařit! Tak pomáhejte doma, procvičujte druhy nádobí, nástrojů, pomůcek, postupů při zpracování surovin. Známe koření a bylinky tak ať je nezapomenete!

Moc na vás všechny myslím a těším se, až se zase setkáme. Tř. uč. J. Bejšovcová

ZV: Do sešitu si nalepíte připravené pracovní listy a vypracujete zadané úkoly