Archiv: !

PŠ2A - distanční výuka

3.11.2020

Všechny vás moc zdravím a doufám, že se budete dle svých schopností pilně učit i doma. Byla bych ráda, kdybyste se mnou více komunikovali přes e-mail horniv@specmo.cz. Ti, co si budou chodit každý  pátek v 10 hodin pro úkoly, vypracují přímo zadané pracovní listy a ty donesou ke kontrole. Ti, co budou on - line, pošlou vypracované úkoly během následujícího týdne na e - mail horniv@specmo.cz.

Z RoV si zopakujte otázku č. 2 - Tělní soustavy. Z PP si zopakujte otázku č.16 - Polévky, vystřihujte z letáků supermarketů obrázky a recepty na jejich přípravu. Z M si zopakujte sčítání a odčítání podle svých schopností - 20 příkladů denně. Využijte práci s kalkulátorem. Trénujte si též rýsování přímých čar, úseček, geometrických tvarů, které i vybarvěte. V rámci Zv využijte internetu a vyhledejte v našem městě zařízení, kde jsou odběrová místa na testy - Covid. Nadále denně správně a pečlivě provádějte základní hygienické návyky, hlavně správné mytí rukou a péči o roušky. 

Přeji všem pevné zdraví a opatrujte se. Vaše třídní učitelka Mgr. Ivana Týnecká

Občanská výchova - 2. roč. 

Rovnocennost a rovnoprávnost ve společnosti – opakujeme 

Občanská výchova - 1. roč.

Postavení člověka ve společnosti a zásady vystupování na veřejnosti, včetně chování.  Opakujeme 

NJ - 2. roč. 

Opakujeme názvy členů rodiny, dny v týdnu, počítáme do dvaceti, pozdravy. 

Opovídáme na otázky – Co to je? Was ist da? Wer ist das? Kdo to je? Wo ist das –Kde to je?

NJ - 1. roč.

NJ - Opakujeme pozdravy – Dobrý den, dobré ráno, dobrý večer, dobrou noc, nashledanou, ahoj, pozdrav pánbůh – staří Němci, ahoj – při setkání a loučení, na brzkou shledanou. 

Otázka – Jak se jmenuješ, odpověď – jmenuji se …..,Počítáme do dvaceti, do deseti s říkankou. 

Názvy členů rodiny, máma, táta, teta, strýc, děda, babička, praděda, prababička, bratr, sestra, bratranec, dívka, přítel, příbuzní, paní, pán, manžel, manželka, včetně osobního zájmena.