Archiv: !

6.AS - distanční výuka

3.11.2020

Vážení rodiče, milé děti,

moc Vás všechny zdravím a doufám, že se všichni těšíte pevnému zdraví.

Opět vám budu elektronicky zasílat úkoly pro vaše děti a budeme je společně plnit a vyhodnocovat tak, abychom minimalizovali absenci učiva. Budu s vámi ve spojení, takže se na mne neváhejte kdykoliv obrátit, pokud si nebudete vědět rady nebo pokud budete mít jakékoli otázky. Přeji nám pevné nervy a doufám, že to vše bez problémů, ale hlavně ve zdraví zvládneme.

Vaše třídní učitelka Ilona Kocourková.

Počty

Děti se podívají na video a zopakují si pojem úsečka. Poté narýsují na papír tři úsečky a změří je. Délky úseček zapíší v cm.

https://www.youtube.com/watch?v=OekaN0YyB14

Čtení

Procvičíme čtení s porozuměním.

Pusťte si video, přečtěte si slova v rámečcích a rozhodněte co je pravda.

https://www.youtube.com/watch?v=U2AQeSavG5Y  

Psaní

Děti dopíší chybějící písmenka ve slovech velkými tiskacími písmeny.

Procvičíme si opět psaní psacího písma.

Pracovní listy zašlu e-mailem.

Prvouka

V prvouce navážeme na poslední probíranou látku – zdraví, nemoc.

Děti pojmenují a správně vyberou předměty, které patří do lékárničky.

Pracovní list opět zašlu e-mailem.