Archiv: !

1.A - distanční výuka

9.11.2020

Čtení a psaní:

Písmeno a jako spojka. Čtení podle obrázků, tvoření slov, vyhledávání  A, a v textu.

Psaní: čára svislá a šikmá shora dolů, zdola nahoru. Psaní do liniatury.

Říkanka:  Jablíčko pro zdraví,

                 tomu, kdo churaví.                 

Matematika:

Příprava pro vyvození čísla 2, číslo 2. Vytváření konkrétní představy o čísle. Řada vzestupná a sestupná v oboru do 2.

Čtení a psaní číslice 2, přiřazování čísla 2 k danému počtu a naopak, psaní číslice 2.

Člověk a jeho svět:

Podzimní práce na poli - sklizeň brambor a cukrové řepy.

-          Jak roste brambora ?

-          Zopakuj si pohádku O veliké řepě. Vybarvi obrázek.