Archiv: !

3.A - distanční výuka

9.11.2020

ČJ

Nácvik psaní velkých písmen E, I, J.

Zvládnout vyřídit vzkaz – rozvoj slovní zásoby.

Čtení dvojhlásky „ou“. Čtení slov s předložkou.

Čítanka – čtení do s. 26.

Písanka č. 2 – s. 3/25, 3/26, 3/27, 3/28, 3/29, 3/30.

M

Pracovní sešit – vše do s. 11.

ČS

Chování zvířat na podzim, vztah k přírodě, ekologie.

Poskytnutí 1. pomoci.

Nj

Opakování pozdravů, poděkování, barev a počítání do 5.