Archiv: !

3.BS - distanční výuka

9.11.2020

Milé děti a rodiče,

všem děkuji, že si přišli pro úkoly. Rozložte si práci na celý týden!

Těším se zase za týden v úterý.

Pevné zdraví vám přeje paní učitelka Regina Muchnová a paní asistentka Danuška.

ZŠS díl I

ČTENÍ + PSANÍ – vytleskávání slabik slov, zápis první a poslední hlásky do tabulky (viz předané úkoly).

POČTY – příklady na sčítání a odčítání do 10, zápis slovní úlohy (viz předané úkoly).

PRVOUKA – Téma: Zaměstnání (viz předané úkoly)

-       spoj postavu s předmětem, který používá ve svém zaměstnání

-       postavy pojmenuj

-       urči, zda je věta správná

-       doplň křížovku

-       Čím bys chtěl být, až budeš velký? Namaluj mi obrázek.

ZŠS díl II

ROZUMOVÁ VÝCHOVA – čtení MÁMA, TÁTA, BABI, DĚDA a jména spolužáků. Ukazujte si fotky a ptejte se: Kdo to je? Potom opačně: Ukaž TÁTA…

SMYSLOVÁ VÝCHOVA – Nasbírejte si venku barevné listy, třiďte je podle barev, velikosti, tvaru.